Beek ontwikkeling Gemert in gang gezet

maandag 11 september 2017 21.26 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 september 2017 22.30 uur | auteur: Mario van van Dinther

De beekontwikkeling van de Peelse Loop is maandag inwerking gezet door wethouder Anke van Extel van Gemert-Bakel en Peter van Dijk van waterschap AA en Maas. Met het omhoog draaien van een stuw werd dit startsein gegeven. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel pakken de komende maanden samen de Peelse Loop aan. De Peelse Loop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Verschillende werkzaamheden worden gelijktijdig aangepakt. Het gaat om de thema’s water, leefomgeving en natuur & recreatie. De Peelse Loop is over een lengte van in totaal 10 km opgedeeld in drie deeltrajecten; de Bovenloop, Middenloop (Noord-Om) en Benedenloop. Het traject Middenloop wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Brabant met de gemeente Gemert-Bakel in combinatie met de aanleg van de randweg Noord-Om. Voor zowel het deeltraject Bovenloop als Benedenloop is waterschap Aa en Maas trekker. De uitvoering van de Beneden- en Bovenloop is onlangs gestart. Er vinden verschillende werkzaamheden op het gebied van beekontwikkeling plaats om te zorgen voor een robuust watersysteem waarin de gevolgen van zowel piekbuien als extreme droogte kunnen worden opgevangen. Daarnaast komt er een natuurlijke zone langs de beek, ook wel een ecologische verbindingszone genoemd. Ook worden er verschillende recreatieve verbindingen zoals fietspaden en bruggen gerealiseerd om het water en de natuur van dichtbij te kunnen beleven.

ADVERTENTIES